Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Software-overzicht

Wij gebruiken voor diverse vakken, naast boeken, ook software. 
Voor onderwijsdoeleinden is er een landelijk internetportaal gebouwd (Basispoort), en via dat portaal is veel software beschikbaar. Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld vanuit Basispoort, dan gebeurt dat in toenemende mate anoniem.
Verder is er er met elke uitgever een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin nadere privacy-afspraken zijn gemaakt. Voor Microsoft en Google zijn er documenten beschikbaar met daarin de afspraken rondom privacy.
Ook zijn er tools in gebruik, waarvoor we geen persoonsgegevens uitwisselen. We noemen ze hier toch.
Tot slot: er zijn ook diverse websites, met behulp waarvan leerlingen beter kunnen leren. Principe is: er worden geen leerlinggegevens uitgewisseld.
 

Software / websites voor gebruik in de les

Schoolvak

Software

Taal

Snappet (gr 4 t/m 8)

Lezen

Veilig Leren Lezen, Kim versie (gr 3)
Atlantis (gr 4 t/m 8)

Spelling

Staal

Rekenen

Snappet (gr 4 t/m 8)

 

 

Zaakvakken

Godsdienst

Verkeer

Techniek (3D printer)

Muziek

Thematisch werken

Kind op Maandag (gr 1 t/m 8)

Veilig Verkeer Nederland (gr 1 t/m 8)

Tinkercad

123 Zing