Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies


Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit betrokken ouders die de medezeggenschapsraad en de schoolleider adviseren. Ze komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.

Leden van de klankbordgroep

 • Jan Dekker
 • Nathalie Seidel
 • Klaas Kreulen

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor de school, zoals de startactiviteit, de pepernotenactie, het sinterklaasfeest, de Brugmarkt, de avondvierdaagse en de catering bij het afscheid van groep 8. De activiteitencommissie beheert het schoolfonds; de vrijwillige bijdragen van ouders.

Leden van de activiteitencommissie:

 • Silvana Kap
 • Leonie Moes
 • Naomi Heeling
 • Corina Hoek
 • Ingrid Alberts
 • Lianne Bruins
 • Gerwin te Velde
 • Esmeralda Gerth
 • Leonie de Haas
 • Peter Poppinga
 • Wendy Kappen (leerkracht)

Veiligheidscommissie

De veiligheid in en om de school krijgt de aandacht van de veiligheidscommissie. De commissie controleert de speeltoestellen, onderzoekt de uitvoerbaarheid van het instellen van verkeersbrigadiers voor een veilige oversteek en controleert de veiligheid van het parkeren bij school.

Contactpersoon veiligheidscommissie:

Gerwin te Velde.

Klassenouder(s)

Alle groepen hebben een of meer klassenouders die de leerkrachten helpen bij het organiseren van activiteiten, zoals het schoolfeest, de sportdag, vervoer tijdens uitjes en de jaarlijkse schoonmaak. De klassenouder vraagt andere ouders om hulp als het nodig is.