Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies


Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit betrokken ouders die de medezeggenschapsraad en de schoolleider adviseren. Ze komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.

Leden van de klankbordgroep

 • Linda Fictorie
 • Erik Tobben
 • Monique Louissen

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor de school, zoals de startactiviteit, de pepernotenactie, het sinterklaasfeest, de Brugmarkt, de avondvierdaagse en de catering bij het afscheid van groep 8. De activiteitencommissie beheert het schoolfonds; de vrijwillige bijdragen van ouders.

Leden van de activiteitencommissie:

 • Aniek Hulst
 • Berry Heijnen
 • Eveline van der Veen-Veeren
 • Ilse Bezoen-Room
 • Ingrid Alberts
 • Mandy Striper-Linneman
 • Miranda Hakkenes
 • Renate van Lemel-Voors
 • Rolien Schnoing-Brouwer
 • Karin Meijer (leerkracht)
 • Wendy Kappen (leerkracht)

Klassenouder(s)

Alle groepen hebben een of meer klassenouders die de leerkrachten helpen bij het organiseren van activiteiten, zoals het schoolfeest, de sportdag, vervoer tijdens uitjes en de jaarlijkse schoonmaak. De klassenouder vraagt andere ouders om hulp als het nodig is.