Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

 

Lerende organisatie

Een school is een lerende organisatie: terwijl je bezig bent, verbeter je jezelf. We behouden het goede en werken aan verbeteringen en ontwikkelingen. Dit doen we samen; directie, team, leerlingen, ouders en gemeenschap. Samen bouwen we aan een school die boeit, bindt en beweegt.

 

 

 

De rol van de leerkracht versterken

De leerkracht doet er toe en heeft een sleutelrol in passend onderwijs. Daarom zorgen we ervoor dat kennis en vaardigheden actueel zijn en krijgt elke leerkracht nascholing, gericht op didactische vaardigheden, klassenmanagement en het afstemmen van onderwijsbehoeftes van leerlingen.

 

 

 

 

Interne begeleiding en coaching van leerkrachten

Het zwaartepunt van de invulling van de taken van intern begeleider ligt in de begeleiding en coaching van leerkrachten. De intern begeleider heeft hierin een ondersteunende, controlerende en coachende taak.

 

 

 

 

Leerkrachten faciliteren in het leveren van kwaliteit

De schoolleider helpt de leerkrachten het werk in de groep goed uit te voeren door hen te faciliteren en te ondersteunen op drie terreinen: competenties, motivatie en werkomstandigheden.

 

 

 

 

De school in ontwikkeling

 

 

Onderwerpen op schoolniveau voor de komende jaren zijn:

 

  • Signalering van meer- en hoogbegaafdheid en gebruik maken van een passend aanbod met Levelwerk door leerkrachten.
  • Brede talentontwikkeling vanuit meervoudige intelligentie. Ook aandacht voor cultuur, techniek, sociaal en sportief.
  • Onderzoeken van huidige methodes en de wijze waarop wij kinderen indelen in leerstofjaarklassen en de wijze waarop het aansluit op verschillen in leren en belangstelling.
  • Aandacht voor sociale vaardigheden met methode De Vreedzame School.
  • Wijze van informeren van ouders en voortgangsrapportages afstemmen op huidige tijd, wensen en mogelijkheden.

Meer informatie

Lees in ons schoolplan 19-23 meer over de schoolontwikkelingen en onze plannen.