Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Op de Brug vinden we kwaliteit erg belangrijk. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. Het team moet  actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen is. Het team kijkt systematische hoe de leerlingen zich handhaven in het onderwijs en of de gestelde doelen behaald zijn. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, kunnen de werkpunten verbeterd worden.  We willen de kinderen graag begeleiden en investeren in de ontwikkeling van de kinderen. Daarvoor maken we gebruik van een aantal kwaliteitsinstrumenten. 

De leerkrachten vullen elk jaar voor alle kinderen een kijkwijzer in van Zien. Zien is een instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Mochten daar opvallende zaken uit naar voren komen dan neemt de leerkracht contact met u op. 

Ook nemen we elk jaar de leerling tevredenheid peiling af. Hiervoor gebruiken we een instrument van de inspectie dat u kunt inzien via deze link: https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10541/1100/De-Brug/Leerlingtevredenheid

Regelmatig nemen we ook een oudertevredenheidspeiling af. De laatste die we hebben afgenomen was in april 2019. De resultaten daarvan kunt u hier vinden.