Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen


Regels van de leerplichtwet

Alle kinderen vanaf 5 jaar vallen in Nederland onder de leerplichtwet. In uitzonderlijke gevallen mag de schooldirecteur verlof verlenen. De regels hiervoor staan op de website van de onderwijsinspectie.

Aanvraagformulier voor verlof

Als u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind dan kunt u dit doen door het formulier "aanvraag verlof buiten de schoolvakanties" hier te downloaden, of  dit formulier op school afhalen.

Dien het aanvraagformulier enkele weken van tevoren in bij de schoolleider. U krijgt dan tijdig een getekend exemplaar terug.

Absentie melden

Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag van de ouders, vóór aanvang van de lesdag. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we telefonisch contact op, om na te gaan waar het kind is.