Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR


Medezeggenschapsraad (MR):

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigd ouders en personeel en heeft adviesrecht en recht van instemming op het beleid van de school. Ouders en personeel kunnen met hun vragen over het schoolbeleid bij de MR-leden terecht. Alles over het functioneren van de MR is vastgelegd in het MR-reglement.

Samenstelling oudergeleding MR

  • Dorien Heller (voorzitter)
  • Corien Doornbos
  • Amanda Ambergen

Samenstelling personeelsgeleding MR

  • Arina Kiers (leerkracht groep 5 en 8)
  • Dorien Lange (leerkracht groep 6)
  • Betsy Boer (leerkracht groep 6)


De MR is bereiken via mr-debrug@viviani.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidszaken die voor meer scholen van Viviani van belang zijn, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR en het bestuur van Viviani overleggen met de GMR. Meer informatie leest u hier. De GMR is te bereiken via gmr@viviani.nl.