Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De Vreedzame School

Mediatorentraining voor leerlingen: Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. 

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen.
De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.

Voorafgaand aan de training vragen we toestemming aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die gevraagd worden om leerlingmediator te worden. Kinderen solliciteren voor deze taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid worden.
Na de training kunt u in school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben op een bepaalde dag. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.