Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 8

 

Wat een voorrecht om van deze groep 8 “de Haaien” ,  juf te mogen zijn.  Zo fijn dat ik, juf Magriet deze groep ook in groep 6 en 7 mocht begeleiden en dat we samen tot verbinding zijn gekomen. En nu ook samen deze verbinding mogen voortzetten naar het Voortgezet Onderwijs. Een einddoel van deze basisschool CB “De Brug” om daarna verder te kijken naar hun toekomstige dromen.                  

 

We Bewegen, Binden en Boeien… 

 

’s Morgens een warm welkom naar elkaar door middel van de dagelijkse babbel. Daarna starten we met Lezen en gaan dan naar ons wekelijkse thema van godsdienst, Kind Op Maandag dat de hele dag ook een middelpunt van ons samenzijn is. De vakken Rekenen, Taal en Spelling worden in groep 8  gegeven door middel van Snappet. Meestal staat er elke dag een leerdoel voor elk vak centraal. De lessen bestaan uit een instructie, eventueel verlengde instructie en de verwerking digitaal. De leerdoelen van Taal worden ook wel verwerkt in het thematisch werken. Automatiseren gaat aan rekenen vooraf en dit is meestal mondeling en een papieren versie.                  

                                                                            

Zelf vind ik thematisch werken, waarin ook Begrijpend Lezen, Technisch lezen, Woordenschat, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Vreedzame School … nou bijna elk vak wel naar voren komt een prachtige leerlijn binnen de school. Thematisch werken kan individueel maar mag/kan ook coöperatief. Op dinsdag- en vrijdagmorgen gaan we samen naar de gymzaal aan de Lauden en geeft juf Wendy de Gymnastieklessen.  Op dinsdagmiddag gaan de leerlingen naar het Esdal voor de vakken Techniek en Engels.                

                                                                    

Vooral in het Thematisch Werken zien we hoe de talenten van elke leerling naar voren komen. Elkaar mogen en kunnen motiveren, inspireren en begeleiden.  Ons eerste thema is in combinatie met de Kinderboekenweek: Bij mij thuis. Waar woon je, hoe woon je? Voor groep 8 starten we met Topo Indonesië. Maar we kunnen en doen dit niet alleen! Ouders maken in onze school, onze groep deel van het leerproces. Door middel van de informatieavonden, ouder-kind gesprekken en natuurlijk op de momenten die we samen plannen, mocht dit wenselijk zijn. Op maandag wordt groep 8 verdeeld in groep 3; 4; 5; 6; 7 en werkt de groep zelfstandig en of coöperatief aan de opdrachten en leerdoelen waar ik op vrijdag de uitleg, instructies over heb gegeven.  

 

Ik werk (bijna) 40 jaar in het onderwijs, een passie zeggen ze… Misschien is dat ook wel zo. 😊 De laatste 18 jaar heb ik ook met ontzettend veel plezier gewerkt in deze prachtige Zuidoosthoek van Drenthe. Van CB “De Hille” in Barger-Compascuum naar CB “De Praom” in Zwartemeer. Helaas moesten beide Viviani-scholen sluiten door een te laag leerlingenaantal. En dan…Ik kreeg toen de kans om aan twee prachtige scholen te gaan werken. Dit werden “Het Twiespan” in Emmen in combinatie met CB “De Brug”. Twee jaar geleden heb ik de stap genomen om 4 dagen te gaan werken op CB “De Brug”. Nieuwsgierig geworden naar onze groep 8, “de Haaien”, die Bewegen, Binden en Boeien?  Kom gerust eens een kijkje nemen! Voel u WELKOM! 

 

Groetjes Magriet