Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage


Vrijwillige ouderbijdrage

We vragen aan ouders om een vrijwillige ouderbijdrage die bestemd is voor allerlei zaken, die niet uit de exploitatievergoeding van de overheid kunnen worden betaald. Het gaat dan onder andere om: een cadeautje van Sint, kosten bij kerst- en paasfeest, het schoolfeest van groep 1 en 2, de schoolreis van groep 3 t/m 7 en een deel voor het schoolkamp van groep 8. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 50, - per kind.

Bijdrage schoolkamp groep 8

Voor het schoolkamp van groep 8 vragen we een extra bijdrage van € 50, -

Beheer van de ouderbijdrage

Aniek Hulst (penningmeester van Stichting Steun aan de Brug) en lid van de activiteitencommissie beheert het geld.

Bijdrage voor nieuwe ouders

Ouders van een nieuwe leerling krijgen na inschrijving een schriftelijke overeenkomst aangeboden die stilzwijgend per schooljaar wordt verlengd.
Komt uw kind na de zomervakantie op school, dan betaalt u het hele bedrag. Komt uw kind na de kerstvakantie op school, dan wordt de helft in rekening gebracht. U ontvangt vanzelf een mail met het verzoek om het volledige bedrag over te maken. U kunt in een keer betalen. Wilt u in twee keer betalen, dan graag de eerste betaling voor 1 november en de rest voor 1 mei.

Problemen met betalen van de ouderbijdrage

Ook als ouders niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, zijn kinderen welkom op school. Kinderen worden nooit uitgesloten van deelname aan activiteiten, wanneer de ouderbijdrage niet wordt betaald. Mocht u problemen hebben met het betalen van uw ouderbijdrage, loop gerust even bij de schoolleider naar binnen.