Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie


Visie vanuit grondslag en Dalton

Vanuit een Bijbels perspectief kijken we naar kinderen. Elk kind is waardevol en uniek. Ons onderwijs sluit daarop aan door tegemoet te komen aan de individuele behoeften van elk kind. Naast de christelijke grondslag gaan we ook uit van de principes van het Daltononderwijs en wat de overheid van ons verwacht. Hieruit komen onze onderwijsdoelen voort. We stimuleren leerlingen zelf na te denken over hun leerproces.
Samen met de ouders creëren we een leer- en leefplek, waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig kan voelen en er ruimte is om elkaar te stimuleren en te corrigeren.

Missie: groeien in levensvaardigheden

Leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen die vanuit eigenwaarde, verantwoordelijkheid en respect omgaan met mensen, de natuur en materialen.

Boeien, binden en bewegen

We boeien onze leerlingen met onderwijs dat aansluit op hun behoeften, mogelijkheden, beleving en ontwikkeling. Ook de inrichting en de veilige sfeer van de school dragen daar aan bij. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving.
School en thuis zijn met elkaar verbonden. In het contact zijn we toegankelijk, open en duidelijk en werken vanuit respect en vertrouwen. Het welzijn van het kind staat daarin voorop. Onderwijs zet leerlingen, team en ouders in beweging. We dagen kinderen uit om hun talenten maximaal te ontwikkelen en stimuleren hen om eigenaar te zijn van het eigen leerproces. Team en ouders zijn in dat proces ondersteunend en stimulerend.