Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie


Visie vanuit grondslag 

·        CB de Brug is een christelijke school en dat dragen we uit. We staan open voor verschillende overtuigingen. Iedereen voelt zich veilig bij ons op school.

·        Op de Brug creëren we een rijke leeromgeving die zowel digitaal als schriftelijk uitdaging biedt. 

·        Leerlijnen gebruiken we om onze doelen te realiseren en dat doen we o.a. met behulp van ICT zodat we leerlingen adaptief kunnen laten leren & werken. 

·        We willen kinderen meer enthousiast maken voor het verantwoordelijk zijn van hun eigen werk = eigenaarschap.

·        Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren met behulp van beweging en creativiteit.


Missie: groeien in levensvaardigheden

Leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen die vanuit eigenwaarde, verantwoordelijkheid en respect omgaan met mensen, de natuur en materialen.

Boeien, binden en bewegen

We boeien onze leerlingen met onderwijs dat aansluit op hun behoeften, mogelijkheden, beleving en ontwikkeling. Ook de inrichting en de veilige sfeer van de school dragen daar aan bij. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving.
School en thuis zijn met elkaar verbonden. In het contact zijn we toegankelijk, open en duidelijk en werken vanuit respect en vertrouwen. Het welzijn van het kind staat daarin voorop. Onderwijs zet leerlingen, team en ouders in beweging. We dagen kinderen uit om hun talenten maximaal te ontwikkelen en stimuleren hen om eigenaar te zijn van het eigen leerproces. Team en ouders zijn in dat proces ondersteunend en stimulerend.