Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Inschrijven en aanmelden
In principe wordt elke aangemelde leerling op onze school toegelaten. Als ouders hun kind(eren) inschrijven, gaan we er vanuit dat ze de uitgangspunten, doelstellingen, afspraken en de christelijke en onderwijskundige identiteit van de school respecteren. De school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst.

Binnen Viviani gaan we uit van passend onderwijs. Wanneer we een bij onze school aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, helpen we bij het zoeken naar een goede oplossing binnen de andere scholen van Viviani.

Wanneer ouders hun schoolgaande kind op onze school willen plaatsen, anders dan door een verhuizing, bepreken we dit eerst met de intern begeleider. Bij de school van herkomst vragen we informatie op over het kind en de eventuele zorgvraag. Als het binnen onze mogelijkheden ligt deze kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben, zijn ook deze kinderen welkom en wordt de normale procedure verder gevolgd.