Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7


Wat een voorrecht om van deze groep 7 “De Pinguïns,  A Warm Company, deel uitmaken. Super fijn dat ik, juf Magriet deze groep ook in groep 6 mocht begeleiden en dat we samen tot verbinding zijn gekomen. En nu ook samen deze verbinding mogen voortzetten naar groep 8, een einddoel van deze basisschool CB “De Brug” om daarna verder te kijken naar hun toekomstige dromen.       We Bewegen, Binden en Boeien…                     Voorbeeld van afbeelding

’s Morgens een warm welkom naar elkaar door middel van de dagelijkse babbel. Daarna starten we met ons wekelijkse thema van godsdienst, Kind Op Maandag dat de hele dag ook een middelpunt van ons samenzijn is. De vakken Rekenen, Taal en Spelling worden gegeven door middel van Snappet. Meestal staat er elke dag een leerdoel voor elk vak centraal. De lessen bestaan uit een instructie, eventueel verlengde instructie en de verwerking digitaal. De leerdoelen van Taal worden ook wel verwerkt in het thematisch werken. Automatiseren gaat aan rekenen vooraf en dit is meestal mondeling en een papieren versie.                                                                                               

Zelf vind ik thematisch werken, waarin ook Begrijpend Lezen, Technisch lezen, Woordenschat, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Vreedzame School … nou bijna elk vak wel naar voren komt een prachtig leerlijn binnen de school. Thematisch werken kan individueel maar mag/kan ook coöperatief. Op vrijdagmiddag gaan we samen naar de sporthal en geven meester Kjeld en meester Tim de sportlessen. En wat is het fijn om te zien hoe in deze werksfeer van groep 7 hun talenten naar voren komen. Elkaar mogen en kunnen motiveren, inspireren en begeleiden.                                                               Maar we kunnen en doen dit niet alleen! Ouders maken in onze company deel van het leerproces. Door middel van de informatieavonden, ouder-kind gesprekken en natuurlijk op de momenten die we samen plannen, mocht dit wenselijk zijn. Op maandag en dinsdag werkt meester Geert in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag mag ik de groep begeleiden. Op dinsdag ben ik wel aanwezig maar mag ik de nieuwe leerkrachten begeleiden, mij verdiepen als rekencoördinator en meedenken over de visie van CB “De Brug”. 

Ik werk bijna 40 jaar in het onderwijs, een passie zeggen ze… Misschien is dat ook wel zo. De laatste 18 jaar heb ik ook met ontzettend veel plezier gewerkt in deze prachtige Zuidoosthoek van Drenthe. Van CB “De Hille” in Barger-Compascuum naar CB “De Praom” in Zwartemeer. Helaas moesten beide Viviani-scholen sluiten door een te laag leerlingenaantal. En dan… Ik kreeg toen de kans om aan twee prachtige scholen te gaan werken. Dit werden “Het Twiespan” in Emmen in combinatie met CB “De Brug”. Vorig jaar heb ik de stap genomen om 4 dagen te werken op CB “De Brug” 

Nieuwsgierig geworden naar onze groep 7, “de Pinguïns”, die Bewegen, Binden en Boeien? Kom gerust eens een kijkje nemen! Voel u WELKOM! 

Groetjes Magriet